Add search form to a specific wp_nav_menu

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

This snippet twill add the search form to your wordpress wp_nav_menu. Don’t forget to update the MENU-NAME to specify the menu you wish to display within, just in case you have multiple menus.

Instructions
Add this code to your functions.php file.