Cyklistika, programování, společnost, kultura

Rubrika: CSS

Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) jsou v informatice jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.
Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí.

Generátor PDF

Převzatý článek

mPDF je generátor napsaný v PHP pro tvorbu PDF dokumentů z HTML a CSS. Proto je tvorba velmi jednoduchá a rychlá. Ukážeme si jednoduché použití, které jsem využil pro tvorbu poukazů.

Barevný kontrast na webu a nástroje, které s ním pomohou

Převzatý článek

Nedostatečným kontrastem na webech jsme postižení úplně všichni, bez ohledu na nastavení našich očí, displejů nebo momentální nálady slunce.

V dnešním článku se podíváme blíže na doporučené minimální hodnoty kontrastu, jeho měření a také nastavování barev u projektu s ohledem na něj.

Jednotky pro tvorbu webu (em, rem, %, px, vh, vw): Kde použít jakou?

Převzatý článek

Pojďme si tady shrnout všechny CSS jednotky použitelné v dnešním webdesignu. A na příkladu ukázat, k čemu se která hodí.

Za základní jednotku pro svůj způsob práce považuji jednotky relativní k velikosti písma – rem a em.

25+ CSS Animation Libraries

Převzatý článek

Today we are going to look at the top CSS Animation Libraries to help you create stunning animations. Animations give life to the web, the meaningful movement escalates the UX to the next level. You probably heard the term “Transition” before, right? CSS transition is something going to take place on a status change when you are hovering or something. Now we can use CSS animation to animate anything anytime.

Dobře… :-)

Plovoucí popisky ve formulářích (float labels)

Převzatý článek

Webové formuláře – všichni je známe a používáme. Některé jsou uživatelsky přívětivé a některé zase ne. Rád bych v článku nastínil, jak takový formulář „vylepšit“ tak, aby byl pro uživatele snesitelnější.

Konfigurátory CSS3 Transforms, CSS3 Transitions

Všichni jistě znají tyto vychytávky k animacím v CSS jako jsou transforms a transitions… Zde je výpis užitečných webů, které usnadňují datlování… A vidíte živě co se děje, ušetří to čas při vstřebávání nových vědomostí.

Strana 2 z 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén