Přidání css třídy pro první příspěvek výpisu

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Tento snippet vám jednoduše přidá do výpisu článků, css třídu u prvního příspěvku. Samozřejmě, že funkci můžete upravit tak, aby vám pomocí nějaké podmínky, nebo iterace vkládala tříd i na jiná místa.