Show PHP Errors

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

This shows PHP errors for your WordPress theme. It also checks that the user i an admin and error will only be displayed if it’s true.

CODE SNIPPET: