WordPress parametry v url automaticky „odstřihne“. Je třeba přidat do functions.php:

a následně v šabloně použít:

Zdroj