• Autor: Petr Hampl
  • Rok vydání: 2019
  • Hodnocení:

Autor se ve své druhé knize zaměřuje na ty problémy, které jsou pro život naší společnosti rozhodující, a přesto je pokládáno za nevhodné o nich mluvit. Jak je možné, že se politici vysmívají svým voličům a pohrdají jimi, i když jsou na jejich hlasech závislí? Kdo je skutečným držitelem moci a jaké jsou jeho zájmy? Jak je možné, že ti nejprivilegovanější volají po revoluci a svržení své vlastní vlády? Znamenala by pro nás těžba lithia zchudnutí nebo zbohatnutí? Je možné, aby byli zahraniční dělníci dováženi tak, že nebudou brát práci domácím? Jaká je význam různých generačních skupin pro bezpečnost a prosperitu země?Pokud

Kniha Kreativita a poctivost, která na tyto a další otázky odpovídá, obsahuje texty zcela nové i přepracované starší texty. Otázky, které si klademe při pohledu na naši společnost, jsou uváděny do souvislosti s poznatky velkých sociologů – tak, aby poskytovaly smysluplné odpovědi. To vše jednoduchým čtivým jazykem.

A proč buranská? Protože buran se nezdráhá pokládat i takové otázky, které jsou nevhodné. A neváhá přijímat i takové odpovědi, nad kterými by se honorace pohoršovala. Buranovi stačí, že odpovědi dávají smysl, a jsou v souladu s fakty. V tom smyslu musí být každé poctivé zkoumání buranské.

Kniha má 315 stran, vyšla v nakladatelství Naštvané matky.