Hmotnost jezdce a jeho pozice na kole jsou určující parametry pro správné nastavení odpružení. Když na kole sedíte, vidlice a tlumič se stlačí vaší váhou, hodnota tohoto stlačení se nazývá SAG a lze jí snadno určit pomocí barevných gumových kroužků na kluzácích vidlice a tlumiče. Správná hodnota SAGu je mezi 25 %–30 % zdvihu u Enduro a AM kol, pro XC kola je to pak zhruba 20 %. Hodnota SAGu je samozřejmě individuální a její nastavení závisí především na vás. Nikdy by však neměla překročit 40 %. Pro příklad, pokud má vidlice zdvih 100 mm, 20% hodnota SAG bude odpovídat 20mm zdvihu.

Nástroje, které budete potřebovat

  • Pravítko
  • Pumpa na vzduchové vidlice a tlumiče
  • Tužka a papír
  • Také si připravte batoh s vodou a jakýmkoli dalším vybavením, které běžně vozíte při jízdě.

Změřte statický zdvih

Začněte měřením a zaznamenáním délky předního i zadního zdvihu v milimetrech. Tato čísla použijete později.

Dále se ujistěte, že vidlice a zadní tlumič nejsou v uzamčeném režimu. Chcete-li usnadnit další kroky, najděte lavičku nebo strom, o který se můžete opřít, nebo mějte po ruce kamaráda, který vám podrží kolo stabilně.

Zkontrolujte oba sloupky na přední vidlici, zda neobsahují O-kroužek. Pokud ne, můžete na ni připevnit plastovou elektropásku, abyste viděli, jak daleko se sloupku posune. Je důležité nastavit pružení podle vaší jezdecké hmotnosti, takže si nasaďte veškeré vaše běžné jezdecké vybavení včetně batohu.

Nyní sedněte na kolo a několikrát odskakujte odpružením nahoru a dolů, aby se vidlice a tlumič zahřály. Nasedněte do jízdního posezu celou svou hmotností na kolo, poté posuňte O-kroužek dolů po sloupku na vidlici a nahoru po hřídeli zadního tlumiče. Opatrně sestupte z kola, aniž byste více propružili. Nyní můžete měřit a zaznamenávat vzdálenost mezi O-kroužkem a tělem vidlice, respektive tlumiče. Toto měření je statický zdvih.

Nastavte SAG

Pro výpočet procenta SAG vydělte statický zdvih celkovou délkou zdvihu a vynásobte 100. Většina výrobců doporučuje nastavit SAG někde mezi 25 až 35 procenty. Pokud je váš SAG vyšší nebo nižší, musíte provést úpravu připojením pumpy a zvýšením nebo snížením tlaku vzduchu ve vidlici nebo tlumiči a zopakovat výpočet.

SAG je většinou věcí osobních preferencí, ale pokud jedete rychle v agresivním terénu, budete chtít udržet zdvih nižší a tvrdší přidáním tlaku vzduchu. Pro hladší jízdu v jednodušším terénu zvolte měkčí nastavení tím, že budete udržovat nižší tlak vzduchu a vyšší zdvih. Pokaždé, když změníte tlak, opakujte měření, dokud se vaše pružení  nedostane přesně tam, kam chcete.