Naučte se klávesové zkratky a používejte Chrome jako profík.

Zkratky pro okna a karty

Akce Zkratka
Otevřít nové okno Ctrl + n
Otevřít nové okno v anonymním režimu Ctrl + Shift + n
Otevřít novou kartu a přejít na ni Ctrl + t
Znovu otevřít poslední zavřenou kartu a přejít na ni Ctrl + Shift + t
Přejít na další otevřenou kartu Ctrl + Tab nebo Ctrl + PgDn
Přejít na předchozí otevřenou kartu Ctrl + Shift + Tab nebo Ctrl + PgUp
Přejít na konkrétní kartu Ctrl + 1Ctrl + 8
Přejít na poslední kartu Ctrl + 9
Otevřít domovskou stránku na aktuální kartě Alt + Home
Otevřít předchozí stránku z historie prohlížení na aktuální kartě Alt + šipka vlevo
Otevřít následující stránku z historie prohlížení na aktuální kartě Alt + šipka vpravo
Zavřít aktuální kartu Ctrl + w nebo Ctrl + F4
Zavřít aktuální okno Ctrl + Shift + w
Minimalizovat aktuální okno Alt + mezerník + n
Maximalizovat aktuální okno Alt + mezerník + x
Zavře aktuální okno Alt + F4
Ukončit aplikaci Google Chrome Ctrl + Shift + q

Zkratky funkcí prohlížeče Google Chrome

Akce Zkratka
Otevřít nabídku Chrome Alt + f nebo Alt + e nebo F10 + Enter
Zobrazit nebo skrýt lištu záložek Ctrl + Shift + b
Otevřít správce záložek Ctrl + Shift + o
Otevřít stránku Historie na nové kartě Ctrl + h
Otevřít stránku Stažené soubory na nové kartě Ctrl + j
Otevřít Správce úloh Chrome Shift + Esc
Zvýraznit první položku na liště Chrome Shift + Alt + t
Zvýraznit poslední položku na liště Chrome F10 
Přepnout na nezaměřené dialogové okno (pokud se zobrazuje) F6
Otevřít lištu Najít na aktuální stránce Ctrl + f nebo F3
Přejít na další shodu z vyhledávání na liště Najít Ctrl + g
Přejít na předchozí shodu z vyhledávání na liště Najít Ctrl + Shift + g
Otevřít Nástroje pro vývojáře Ctrl + Shift + j nebo F12
Otevřít možnosti vymazání údajů o prohlížení Ctrl + Shift + Delete
Otevřít centrum nápovědy Chrome na nové kartě F1
Přihlásit se jako jiný uživatel nebo použít Chrome jako host Ctrl + Shift + m
Otevřít formulář zpětné vazby Alt + Shift + i

Zkratky adresního řádku

Na adresním řádku můžete používat následující zkratky:

Akce Zkratka
Vyhledat pomocí výchozího vyhledávače Zadejte vyhledávací dotaz Enter
Vyhledat pomocí jiného vyhledávače Zadejte název vyhledávače a stiskněte Tab
Přidat k názvu webu www. a .com a otevřít jej na aktuální kartě Zadejte název webu + Ctrl + Enter
Otevřít novou kartu a vyhledat dotaz na Googlu Zadejte vyhledávací dotaz Alt + Enter
Přejít na adresní řádek Ctrl + l, Alt + d nebo F6
Zahájit vyhledávání z libovolného místa na stránce Ctrl + k nebo Ctrl + e
Odstranit předpokládané dotazy z adresního řádku Šipkou dolů je zvýrazněte + Shift + Delete

Zkratky webových stránek

Akce Zkratka
Otevřít možnosti tisku aktuální stránky Ctrl + p
Otevřít možnosti uložení aktuální stránky Ctrl + s
Znovu načíst aktuální stránku F5 nebo Ctrl + r
Znovu načíst aktuální stránku a ignorovat obsah v mezipaměti Shift + F5 nebo Ctrl + Shift + r
Zastavit načítání stránky Esc
Procházet klikatelné položky směrem vpřed Tab
Procházet klikatelné položky v opačném směru Shift + Tab
Otevřít soubor z počítače v Chromu Ctrl + o + vyberte soubor
Zobrazit neupravitelný zdrojový kód HTML aktuální stránky Ctrl + u
Uložit prohlíženou webovou stránku jako záložku. Ctrl + d
Uložit všechny otevřené karty do nové složky záložek Ctrl + Shift + d
Zapnout či vypnout režim celé obrazovky F11
Zvětšit veškerý obsah stránky Ctrl a +
Zmenšit veškerý obsah stránky Ctrl a –
Vrátit veškerý obsah stránky na původní velikost Ctrl + 0
Přejít na stránce o jednu obrazovku dolů Mezerník nebo PgDn
Přejít na stránce o jednu obrazovku nahoru Shift + mezerník nebo PgUp
Přejít do horní části stránky Home
Přejít do spodní části stránky End
Posouvat stránku vodorovně Shift + otočte kolečkem myši
Přesunout kurzor před předchozí slovo v textovém poli Ctrl + šipka vlevo
Přesunout kurzor za následující slovo v textovém poli Ctrl + šipka vpravo
Smazat předchozí slovo v textovém poli Ctrl + Backspace
Otevřít domovskou stránku na aktuální kartě Alt + Home

Zkratky zadávané pomocí myši

U následujících zkratek je vyžadována myš:

Akce Zkratka
Otevřít odkaz na aktuální kartě (pouze myší) Přetáhněte odkaz na kartu
Otevřít odkaz na nové kartě na pozadí Ctrl + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj Ctrl + Shift + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj (pouze myší) Přetáhněte odkaz do prázdné oblasti na liště karet
Otevřít odkaz v novém okně Shift + klikněte na odkaz
Otevřít kartu v novém okně (pouze myší) Přetáhněte kartu z lišty karet
Přesunout kartu do aktuálního okna (pouze myší) Přetáhněte kartu do stávajícího okna
Vrátit kartu na původní pozici Při přetahování stiskněte Esc
Uložit aktuální webovou stránku jako záložku Přetáhněte webovou adresu na lištu záložek
Stáhnout cíl odkazu Alt + klikněte na odkaz
Zobrazit historii prohlížení Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zpět nebo Vpřed , případně klikněte a podrže ikonu Zpět nebo Vpřed
Přepnout mezi maximalizovaným režimem a režimem okna Dvakrát klikněte do prázdné oblasti na liště karet
Zvětšit veškerý obsah stránky Ctrl + otočte kolečkem myši nahoru
Zmenšit veškerý obsah stránky Ctrl + otočte kolečkem myši dolů