Překypující, neohraničená, bezpodmínečná tolerance je poslední ctností zanikajících civilizací.

(Aristoteles)