CSS Timeline

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Learn how to create a responsive „timeline“ with CSS.

https://danielcak.ambike.com/wp-content/uploads/2021/02/css-timeline.html