Seriál článků

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

V dnešním tipu pro úpravu si ukážeme, jak vytvořit seriál článků. Vaši čtenáři jistě ocení, že si nebudou muset další, na sebe navazující díly, složitě hledat na webu. Případně vy nebudete muset vkládat odkazy na ně ručně.

Opět využijeme mocného nástroje v podobě uživatelských polí, kterým nám WordPress umožní požadované články propojit. Do každého článku ze seriálu vložte pole serial a stejnou hodnotu, která bude reprezentovat název.

Propojení tedy máme, teď ještě musíme vhodně upravit šablonu, aby s novým uživatelským polem pracovala. Následující kód se vloží do souboru single.php:

Aktuální článek se automaticky vypisuje bez odkazu a s kurzívou. Seřazené jsou od nejmladšího po nejstarší.