Cyklistika, programování, společnost, kultura

Autor: mackopu Strana 32 z 34

Zakládající člen a webmaster A.M.bike, autor tohoto webu. Chorý mozek, pachatel tratí. Ve volném čase se kromě cyklistiky věnuji programování internetových aplikací v jazyce HTML, CSS, PHP, MySQL a Javascript.

Povinné vložení náhledového obrázku u příspěvku

Převzatý článek

Jak by nám jistě potvrdila řada provozovatelů magazínů, lidé jsou chybující a jednotný vzhled je tak často „rozbitý“ chybějícím obrázkem. Ukážeme si tedy, jak přinutit uživatele, aby ke článku vždy přiložil náhledový obrázek.

How to Customize Comment Count Text

Převzatý článek

You can customize the text for displaying the number of comments inside the loop. This is just a simple template edit however it is extremely useful if you are creating a theme that is not a traditional theme or you wanted to inject a little bit of personality into the site.

How to Display custom field value of previous and next post

Převzatý článek

Adding this snippet within the loop of your wordpress theme will display the custom field value from the previous and next posts. Just change the CUSTOM_FIELD on line 4 and 5 to the name of the custom field you wish to display.

Exclude Posts or Pages from Search Results

Převzatý článek

This snippet will allow you to control which posts or pages there should be excluded from WordPress search results.

Disable Plugin Updates

Převzatý článek

This snippet will prevent WordPress from checking if there’s any updates for your plugins. This could be useful if you’re creating a website for a client, and you don’t want them to update their plugins incase you have changed the code in it, or if you’re worried that the update will break the site.

Add search form to a specific wp_nav_menu

Převzatý článek

This snippet twill add the search form to your wordpress wp_nav_menu. Don’t forget to update the MENU-NAME to specify the menu you wish to display within, just in case you have multiple menus.

Automatically Notify Your Members on New Posts

Převzatý článek

Send an email to all registered users when a post is published. Simply place this code into your functions.php file.

Show PHP Errors

Převzatý článek

This shows PHP errors for your WordPress theme. It also checks that the user i an admin and error will only be displayed if it’s true.

CODE SNIPPET:

Show Images from Post or Page Attachments

Převzatý článek

Get all image attachments from a page or post. I usually use this to show a slideshow on a page.

50 brodů na Krakovec a Skryje u Berounky

Motto: „Suchou nohou ani náhodou, o kraťácích a dresu nemluvě…“

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén