Z dobrých důvodů vymazáno – Cancel Culture, jak jinak než pro naše dobro.

https://youtu.be/xp_N_wlzB74