How to Eliminate Render-Blocking Resources in WordPress

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

If you’ve tested your website’s speed on tools like Google PageSpeed Insights or GTmetrix you may have seen the message “Eliminate render-blocking resources”.