QR code with article link

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Just insert the above code inside the WordPress loop, and a QR-code will be rendered for every article.

CODE SNIPPET: