Snippety – malí veľkí pomocníci

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Malé kúsky kódu, rozširujúce funkčnosť WordPress. Tak by sa jednou vetou dali charakterizovať snippety. Že túto úlohu plnia aj moduly? Iste, svojou povahou sú veľmi podobné, o jedinečnosti snippetov však rozhodujú dva zásadné faktory:  nevyžadujú inštaláciu a vďaka minimálnemu objemu nezaťažujú server.

Ako pracovať s WordPress snippetmi?

Najbežnejšou lokalitou pre uloženie snippetov je súbor functions.php v aktívnej téme, rovnako užitočné môžu byť pri globálnom použití v rámci súboru wp-config.php. Stačí otvoriť textový editor a pridať príslušný kód do týchto súborov. Istou nevýhodou ručného vkladania snippetov je ich prepojenie s práve aktivovanou témou okrem vyššie uvedenej výnimky s wp-config.php.

Riešením je modul Code Snippets, ktorý pôsobí systémovo a v pohodlí administračného prostredia ponúka okrem obligátneho pridávania, úpravy, vymazávania vlastných kódov takisto ich zálohu prostredníctvom XML súboru. Jednotlivé snippety je možné aktivovať a vypínať podľa potreby, Code Snippets je použiteľný aj pre Multisite inštaláciu a bonusom pre vás určite bude slovenský preklad tohoto modulu.

WordPress snippety v praxi

S rastúcou popularitou WordPress stúpa aj počet zaujímavých snippetov. Nasledujúci výber je ukážkou z množstva užitočných riešení, niekoľko odkazov na iné zdroje nájdete v závere článku.

Týmto snippetom odoberieme označenie WP verzie z hlavičky stránky

 

Do hlavičky vložíme jQuery z Google Apis

alebo font s podporou slovenskej diakritiky z Google Fonts

 

Vypneme zobrazenie admin baru pre všetkých používateľov okrem administrátorov

 

Upravíme informácie o používateľovi v jeho profile

 

Odoberieme prednastavené WordPress widgety

 

Zakážeme použitie vizuálneho editora

 

Zvolíme vlastnú dĺžku výpisu príspevkov

 

Zmeníme presmerovanie po prihlásení používateľa

 

Autorovi povolíme 7 dní možnosť úpravy už publikovaného príspevku

 

Nastavíme interval automatického uloženia príspevku na 10 minút – 60 sekúnd x 10 (v súbore wp-config.php)

 

Vypneme ukladanie revízií príspevkov (v súbore wp-config.php)

 

Alebo nastavíme limit počtu revízií príspevkov na 5

 

Každých 5 dní automaticky vyprázdnime kôš (v súbore wp-config.php)

 

Vložíme odkaz na úpravu príspevku (napr. v súboroch single.php alebo page.php)

 

Najznámejšie zdroje WordPress snippetov

WPsnipp.com

WP-snippets.com

WPfunction.me

Zálohujte, zálohujte, zálohujte!

Murpyho zákon hovorí jasne: čím väčšia chyba v kóde je, tým neočakávanejším spôsobom sa prejaví. Ak sa chcete vyhnúť prípadným komplikáciám, nezabudnite urobiť zálohu upravovaného súboru a databázy.