Reset your password

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

So you’ve lost your password, huh? There is a way to change it the hard way, if you can’t use the ‘forgot password’-function for whatever reason. Insert this command in to a PhpMyAdmin Sql-window.

CODE SNIPPET: