Automatically Notify Your Members on New Posts

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Send an email to all registered users when a post is published. Simply place this code into your functions.php file.

CODE SNIPPET: