Check If Mobile Device

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

This functions checks if the user is visiting using a mobile device and returns result in true or false.

CODE SNIPPET: