Split up images and text

Tento článek (nebo jeho část) je převzat z externího zdroje. Je tedy slušností jej uvést včetně případného autora.

Pulls out all your images in your post and puts it in a separate div.